artykuł nr 1

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łubnice za rok szkolny 2022/2023