artykuł nr 1

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"

artykuł nr 2

PETYCJA w interesie publicznym - Stop zagrożeniu zdrowia i życia