artykuł nr 1

Rejestr petycji

Petycje 2022

L.p.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Skan Petycji

Odpowiedź

1.

14.02.2022r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Petycja

Odpowiedź

2.

01.03.2022r.

Cech Zdunów Polskich

Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Petycja

Odpowiedź 

 

 

3.

21.06.2022r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Wniosek/Petycja w sprawie "środków poprawy efektywności energetycznej"

Petycja

Odpowiedź

4.

24.06.2022r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"

Petycja w sprawie obniżeni stawki VAT na drewno opałowe

Petycja

Odpowiedź

5.

05.07.2022r.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu oraz Szulc-Efekt sp. z o.o.

Wniosek/Petycja w sprawie "środków poprawy efektywności energetycznej"

Petycja

Odpowiedź

6.

01.08.2022r.

Patryk Janusz Król

Petycja wnosząca o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Petycja

pismo

7.

18.08.2022r.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych

Petycja do tutejszej gminy w sprawie utworzeni oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

Petycja

/Odpowiedź

8.

17.10.2022r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Petycja w sprawie jakości powietrza w pomieszczeniach urzędu

petycja