artykuł nr 1

Audyt budżetu Gminy Łubnice w okresie 2017-2018

Celem zadania audytowego jest uzyskanie racjonalnej pewności o prawidłowym sposobie wykonaniu budżetu Gminy Łubnice za okres 2017-2018