artykuł nr 1

Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji wraz z ustaleniem planu urządzeniowo- rolnego dla obszaru Gminy Łubnice w powiecie wieruszowskim