artykuł nr 1

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach...

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach: - 14.06.2024 r. (piątek) 12.00-14.00 - 17.06.2024 r. (poniedziałek) 14.00-16.00
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 27 maja 2024 roku

artykuł nr 3

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

artykuł nr 4

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Załączniki:
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. 267 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. 258 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Nr 401/2024 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r. 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Nr 400/2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia PKW Delegatury - Stanowisko PKW dot. komisji 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie na członka komisji - uzupełnienie składu 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 652 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach uzupełniających 279 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r.