artykuł nr 1

Protokoły wyników głosowania

artykuł nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza

Załączniki:
Informacja o pracy Obwodowej Komisji Wyborczej 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w sprawie zasad i trybu pracy Powaitowej komisji Wyborczej 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w Łubnicach nr 3 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Łubnicach nr 3 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w Dzietrzkowicach nr 2 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Dzietrzkowicach nr 2 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w Wójcinie nr 1 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Wójcinie nr 1 218 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 w gminie Łubnice 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Komisji Obwodowych 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organu jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 242 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach do Obwodowych Komisji Wyborczych 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach

Załączniki:
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Łubnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radengo w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborze do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na na dzień 21 października 2018r. 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 18 września 2018r. 236 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie 410 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia września 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.