artykuł nr 1

Protokoły wyników głosowania w obwodach

artykuł nr 2

Obwodowe Komisje Wyborcze

artykuł nr 3

Ogłoszenia

Załączniki:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji w Sieradzu z dnia 13 września 2019r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie Okręgowej Komisji w Sieradzu z dnia 13 września 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 546 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Nr 261/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Nr 239/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łubnice 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 12 września 2019 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 13 września 2019r. 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu I z dnia 28.08.2019r. w sprawie ustalenia treści oraz sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
POSTANOWIENIE NR 211/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Wójta Gminy Łubnice z dnia 12.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019r. 218 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r 263 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 485 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer