artykuł nr 1

Wyniki referendum

artykuł nr 2

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

artykuł nr 3

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30.08.2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii przed referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023r.

artykuł nr 5

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego