artykuł nr 1

Postanowienie Nr 295/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnego Rady Gminy w Łubnicach

artykuł nr 2

WYNIKI WYBORÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE NA WÓJTA 21.04.2024r.

artykuł nr 3

WYNIKI WYBORÓW

Załączniki:
Uchwała Nr 6/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 8 kwietnia 2024r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024r. 303 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łubnice sporządzony dnia 08 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łubnicach MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół wyników do Rady Gminy w Łubnicach sporządzony dnia 08 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łubnicach MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wieruszowskiego - Nr 1 Wójcin MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wieruszowskiego - Nr 2 Dzietrzkowice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wieruszowskiego - Nr 3 Łubnice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wieruszowskiego - Nr 4 Kolonia Dzietrzkowice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wieruszowskiego - Nr 5 Ludwinów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego - Nr 1 Wójcin MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego - Nr 2 Dzietrzkowice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego - Nr 3 Łubnice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego - Nr 4 Kolonia Dzietrzkowice MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego - Nr 5 Ludwinów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIA

Załączniki:
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Łubnicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach z dnia 12 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieruszowie z dnia 20 marca 2024 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych kandydata na radnego w wyborach do Rady Powiatu Wieruszowskiego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE o obwodach Wójta Gminy Łubnice z dnia 6 marca 2024r. 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE o okręgach Wójta Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2024 roku 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 lutego 2024 roku 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r. 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Bezpłatny transport do i z lokalu wyborczego

W związku z Art. 37f. § 1. Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Łubnice w dniu wyborów 07 kwietnia 2024r. organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy. W dniu II tury wyborów 21 kwietnia 2024r. bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców odbędzie się w takim samym rozkładzie godzinowym jak przy I turze w dniu 07 kwietnia 2024r.