artykuł nr 1

INFORMACJE

artykuł nr 2

Obwodowe Komisje Wyborcze

artykuł nr 3

Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach

Załączniki:
POST ANOWIENIE NR 135/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 244 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
POST ANOWIENIE NR 128/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 22 lutego 2024 r 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 59/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIA

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 07 kwietnia 2024r.