artykuł nr 1

Sprawozdania z pomocy publicznej udzielonej przez...

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020
Dostępne kategorie:
2020