artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXII/207/2022 RADY GMINY W ŁUBNICACH z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2022-2035"