artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody z sieci wodociągowej/odbioru ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej