artykuł nr 1

 

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW

 KADENCJA 2018 - 2023

1. Pani Maria Gwizdek (przewodnicząca)

2. Pan Andrzej Kędzia

3. Pan Maciej Merta

4. Pan Adam Olek

5. Pan Piotr Woźny