artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2024 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW NA 2024 R.

1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki, budżetu i finansów przedkładanych do Rady Gminy przez Wójta Gminy.
2. Rozpatrywanie spraw bieżących zgłaszanych przez stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy.
3. Analiza realizacji uchwał w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami.
4. Analiza zaległości wobec Gminy - z tytułu podatków i opłat lokalnych , zaległości z tytułu odpadów,  wody i ścieków w okresach rocznych
5. Opiniowanie projektów zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.
6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2024 roku.
7. Posiedzenie wyjazdowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku.
8. Analiza wydatków finansowych placówek szkolnych działających na terenie Gminy, Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPS-u.
9. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.
10. Analiza wniosków składanych do budżetu na 2025 rok.
11. Analiza i opinia projektu budżetu na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2023 roku.
13. Opracowanie planu pracy na 2025 rok.
14. Udział we wspólnych posiedzeniach z pozostałymi Komisjami, które odbywać się w miarę bieżących potrzeb.

 

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2023 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW NA 2023 R.


1. Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do Rady Gminy przez Wójta Gminy.
2. Rozpatrywanie spraw bieżących przedkładanych przez stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy.
3. Analiza realizacji uchwał w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami.
4. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy.
5. Opiniowanie projektów zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.
6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.
7. Analiza wydatków finansowych placówek szkolnych działających na terenie Gminy, Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPS-u w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w trakcie roku kalendarzowego.
8. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.
9. Analiza wniosków składanych do budżetu na 2024 rok.
10. Analiza i opinia projektu budżetu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2023 roku.
12. Opracowanie planu pracy na 2024 rok.
13. Posiedzenia Komisji będą odbywać się w miarę bieżących potrzeb.

 

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2022 r.

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2021 r.

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2020 r.