artykuł nr 1

Skarbnik Urzędu Gminy

 Izabela Klatka

 tel. (62) 78 47 083, (62) 78 47 025 wew. 34

 e-mail: skarbnik@uglubnice.com.pl