artykuł nr 1

KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ,
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OŚWIATY, KULTURY,KULTURY FIZYCZNEJ
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

KADENCJA 2018 - 2023

 

1. Pan Tomasz Pawlik (przewodniczący)

2. Pani Aniela Kuna

3. Pan Krzysztof Podgórski