artykuł nr 1

Skład Rady Gminy

WYKAZ RADNYCH RADY GMINY W ŁUBNICACH

  kadencja 2018- 2023

 

1. Marian Baniak - Przewodniczący Rady Gminy                   
2. Tomasz Białek    
3. Maria Gwizdek  
4. Andrzej Kędzia  
5. Urszula Kmiecik
6. Aniela Kuna      
7. Grzegorz Machynia   
8. Maciej Merta   
9. Jan Musiałek  
10. Adam Olek  
11. Tomasz Pawlik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy                           
12. Krzysztof Podgórski  
13. Piotr Woźny  
14. Benedykt Zaremba    
15. Wojciech Zimoch