artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2024 R.


1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
2. Kontrola wykonania budżetu Gminy Łubnice wraz z oceną z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
3. Sformułowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla wójta Gminy Łubnice za 2023 rok.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze 2023 roku.
5. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025.
6. Analiza raportu o stanie Gminy Łubnice.
7. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Łubnice - koszty i analizy badań na wysypisku od roku 2014. - PSZOK analiza regulaminu - weryfikacja pomiędzy zameldowanymi a zadeklarowanymi do odbioru śmieci -zapoznanie z umową zawartą na odbiór śmieci w 2024 roku .
8. Analiza projektu budżetu na 2025 rok 9. Analiza zawartej umowy i kosztów obsługi oświetlenia ulicznego.
10. Kontrola realizacji wydatków dotyczących utrzymania bieżącego obiektów sportowych i placów zabaw. - kontrola świetlic wiejskich - komisja wyjazdowa.
11. Analiza kosztów obsługi- oświetlenie uliczne.
12. Zapoznanie z programem Ochrony Środowiska i gospodarki nisko emisyjnej.
13. Kontrola zadań wykonywanych ze środków Polskiego Ładu (drogi) (komisja objazdowa).
14 Kontrola wybranych referatów mająca na celu wskazanie różnicy między stanem pożądanym a stanem rzeczywistym pozyskiwania środków zewnętrznych.
15. Opiniowanie uchwał oraz kontrole doraźne i problemowe zalecane przez Radę Gminy w Łubnicach.

 

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2023 R.


1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
2. Kontrola pracy Wójta i pracowników Urzędu Gminy.
3. Kontrole wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.
4. Wykorzystanie środków finansowych przez GOPS.
5. Wykorzystanie środków finansowych przez zespoły szkół Łubnice, Dzietrzkowice, Wójcin.
6. Kompleksowa kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrów Kultury Łubnice, Wójcin.
7. Kontrola spraw bieżących zleconych przez Radę Gminy.
8. Podział subwencji na jednostki oświatowe w 2022 roku oraz organizacja oświaty na rok szkolny
2022 /2023.
9. Kontrola wykonania budżetu Gminy Łubnice wraz z oceną wykonania budżetu gminy za 2022r.
10. Sformułowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Łubnice za 2022r.
11. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
12. Analiza raportu o stanie Gminy Łubnice.
13. Analiza stawek podatkowych proponowanych na 2024 r.
14. Analiza projektu budżetu na 2024 r.
15. Stan mienia komunalnego Gminy Łubnice. Analiza – kontrola lokali użytkowych i działek gminnych udokumentowanych prawem własności. Komisja objazdowa.
16. Opiniowanie Uchwał oraz kontrole doraźne i problemowe zalecane przez Radę Gminy Łubnice.

 

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.