artykuł nr 1

Protokół nr 1/2022 rok z posiedzenia (przeprowadzonej kontroli) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łubnicach w dniu 17.03.2022r.

artykuł nr 2

Protokół z posiedzeń (przeprowadzonej kontroli) Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 3

Protokół z kontroli Samorządowej Instytucji Kultury GBP w Łubnicach

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.