artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej za 2019 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej za 2012 r.

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej na 2013 r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej za 2011 r.

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej na 2012 r.