artykuł nr 1

Wójt Gminy Łubnice

 Michał Pazek

 tel. (62) 78 47 025 wew. 32

 e-mail: wojt@uglubnice.com.pl

 

Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków  od poniedziałku do czwartku w godzinach 

Poniedziałek       8:00-16:00

wtorek-czwartek 7:00-15:00

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Referatowi Administracyjno-Organizacyjnemu Urzędu Gminy oraz stanowisku Biura Obsługi Rady.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego –Sekretarz Gminy Ewa Borkowska.