artykuł nr 1

Kadencja 2019-2024

 Sołtysi Gminy Łubnice 

1. Marian Mencała - sołtys sołectwa Dzietrzkowice

2. Wojciech Zimoch - sołtys sołectwa Andrzejów

3. Michał Piasta - sołtys sołectwa Wójcin

4. Jan Musiałek - sołts sołectwa Łubnice

5. Urszula Kmiecik - sołtys sołectwa Ludwinów

6. Katarzyna Maciejewska - sołtys sołectwa Kolonia Dzietrzkowice