artykuł nr 1

Harmonogram wiejskich zebrań wyborczych w 2019r zwołanych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024 na terenie Gminy Łubnice