artykuł nr 1

Odpowiedź na interpelacje/zapytanie złożone na XIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019r.

artykuł nr 2

Interpelacje/zapytania złożone na XIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019r.

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XI Sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2019r.

artykuł nr 4

Interpelacje/zapytania złożone na XI Sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2019r.

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2019r.