artykuł nr 1

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Informacja w załączniku.

artykuł nr 2

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022.

Informacja w załączniku.

artykuł nr 3

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

Informacja w załączniku.

artykuł nr 4

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie / jednostki samorządu terytorialnego

Informacja w załączniku.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 06/ZB/2022 Wójta Gminy Łubnice z...

Informacja w załączniku