artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Łubnice z...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079 i poz. 1561) oraz Uchwały Nr XL/197/2010 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 20 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łubnice
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 16/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2021 rok

Informacja w załączniku

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 17/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łubnice na 2021 rok

Informacja w załączniku

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 15/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łubnice na 2021 rok

Informacja w załączniku

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 14/ZB/2021 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2021 rok

Informacja w załączniku