artykuł nr 1

Uchwała Nr II/13/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łubnice

artykuł nr 2

Opinia RIO w sprawie projektu WPF na lata 2024-35

artykuł nr 3

Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2024

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/352/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubnice

Informacja w załączniku

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/351/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2022 rok

Informacja w załączniku