artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/352/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubnice

Informacja w załączniku

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/351/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2022 rok

Informacja w załączniku

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/350/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łubnice

Informacja w załączniku

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/239/2021 Składu RIO w Łodzi z dnia 27 września 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze 2021 roku

Informacja w załączniku

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/76/2021 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2020 rok