artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 22.12.2022r.

artykuł nr 2

Interpelacje/zapytania złożone na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 22.12.2022r.

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XLI Sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2022r.

artykuł nr 4

Interpelacje/zapytania złożone na XLI Sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2022r.

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 08.09.2022r.