artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 Wójta Gminy Łubnice z...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2023 roku z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Łubnice.