artykuł nr 1

Interpelacje/zapytania złożone na L Sesji Rady Gminy w dniu 20.12.2023r.

artykuł nr 2

Interpelacje/zapytania złożone w okresie między sesjami

artykuł nr 3

Interpelacje/zapytania złożone na XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2023r.

artykuł nr 4

Interpelacje/zapytania złożone na XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2023r.

artykuł nr 5

Interpelacje/zapytania złożone w okresie między sesjami