artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XLV Sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2023r.

artykuł nr 2

Interpelacje/zapytania złożone na XLV Sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2023r.

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje złożone w okresie między sesjami

artykuł nr 4

Interpelacje złożone w okresie między sesjami

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 16.02.2023r.