artykuł nr 1

54/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023

artykuł nr 2

53/2023 w sprawie ogłoszenia dodatkowych dni wolnych od pracy Urzędu Gminy w Łubnicach w roku 2024

artykuł nr 3

52/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Łubnice

artykuł nr 4

51/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łubnice

artykuł nr 5

50/2023 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej