artykuł nr 26

28/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023r

artykuł nr 27

27/2023 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii przed referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonym na dzień 15 października 2023r.

artykuł nr 28

26/2023 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej

artykuł nr 29

25/2023 w sprawie powołania komisji do kontroli obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Łubnice

artykuł nr 30

24/2023 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Łubnice