artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych 2023

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 15.02.2023r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2023. Zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust.2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
artykuł nr 2

Podatek od środków transportowych 2020

Podatek od środków transportowych 2020
artykuł nr 3

Podatek od środków transportowych