artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/88/2004 z dn. 28.05.2004 r. Rady Gminy Łubnice w spr. okreœlenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnoœci pieniężnych

Dostępne kategorie:
II Kwartał
IV Kwartał