artykuł nr 1

Obwieszczenie WÓjta Gminy Łubnice - kanalizacja...

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubnice ul. Ogrodowa.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice

Przebudowa i rozbudowa oraz wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Gminy w Łubnicach.
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego - Wójcin ul. Chopina, wodociąg i kanalizacja z przyłączami.
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinów i Rzepisko na działkach Nr ewid. 293, 2278, 262, 384 położonych w obrębie miejscowości Ludwinów, gminie Łub