artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

artykuł nr 2

opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy

Od dnia 01 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa ustawia o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225 poz. 1635)

Zgodnie z w/w ustawą opłata od decyzji wynosi 107,00 zł (słownie: sto siedem złotych) - cześć I, pkt. 8 załącznika do ustawy. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia art. 6 ust. 1 pkt. 1. Opłatę wpłaca się z chwilą powstania takiego obowiązku art. 6 ust. 2.

Nie podlegają opłacie skarbowej min. "dokonanie czynności urzędowej , wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego:" art. 2 ust. 1 pkt. 2).

Konto Urzędu Gminy w Łubnicach SBL Kępno o/Łubnice 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008