artykuł nr 1

Opłata Skarbowa

Opłatę skarbową pobiera się na konto Urzędu Gminy w Łubnicach SBL Kępno o/Łubnice Nr 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008. Wysokość opłaty skabowej pobiera się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 08 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 ro