artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Gminy Łubnice. ( z dnia 29 marca )

artykuł nr 2

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 - 2009 ( z dnia 29 marca )

artykuł nr 3

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 ( z dnia 29 marca )

artykuł nr 4

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice. ( z dnia 29 marca )

artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 ( z dnia 29 marca )