artykuł nr 1

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( z dnia 18 października )

artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łubnice na lata 2007-2013 ( z dnia 18 pażdziernika )

artykuł nr 3

w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łubnicach ( z dnia 27 listopada )

artykuł nr 4

w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów ( z dnia 27 listopada )

artykuł nr 5

w sprawie powołania skladu osobowego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( z dnia 27 listopada )