artykuł nr 1

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 4716 E, w miejscowości Łubnice. ( z dnia 10 sierpnia )

artykuł nr 2

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. ( z dnia 10 sierpnia )

artykuł nr 3

w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004 - 2006. ( z dnia 10 sierpnia )

artykuł nr 4

w sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004 - 2006 ( z dnia 10 sierpnia )

artykuł nr 5

w sprawie dofinansowania z funduszu ZPOR i zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie. ( z dnia 10 sierpnia )

Dostępne kategorie:
I Kwartał
II kwartał