artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oraz przyłącza energetycznego kablowego 0,4 kV na działkach nr ewid. 1196, 1197, 1729 (obręb 7 Wójcin) położonych w miejscowości Wójcin w gminie Łubnice.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie hali sportowej - sali gimnastycznej i budynku socjalnego (zaplecza socjalnego), budowy zbiornika gazu płynnego oraz budowy 12 miejsc postojowych (w tym 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych) na działce nr. 29(obręb Dzietrzkowice) w Gminie Łubnice