artykuł nr 1

w sprawie zatwierdzenia projektu "Szansa na prace dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.1.1 realizowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013/ z 29 sierpnia 2008 r./

artykuł nr 2

w sprawie zezwolenia na przyjęcie do budżetu gminy darowizny /z 29 sierpnia 2008 r/

artykuł nr 3

w sprawie powierzenia Powiatowi Wieruszowskiemu realizacji zadań związanych z letnim utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Łubnice /z 29 sierpnia 2008 r./

artykuł nr 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 /z 28 lipca 2008 r/

artykuł nr 5

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /z 28 lipca 2008 r./