artykuł nr 1

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 dla Gminy Łubnice (31 lipca 2013 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (31 lipca 2013 r.)

artykuł nr 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (31 lipca 2013 r. )