artykuł nr 1

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice (30 grudnia 2014 r.)

artykuł nr 2

w sprawie diety dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Łubnice przysługujące sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy (30 grudnia 2014 r.)

artykuł nr 3

w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy i radnych Rady Gminy (30 grudnia 2014 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (30 grudnia 2014 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2014 (30 grudnia 2014 r.)