artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (31 marca 2015 r.)

artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2015 r. (23 marca 2015 r.)

artykuł nr 3

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych (23 marca 2015 r.)

artykuł nr 4

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działke Nr 1430 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice (23 marca 2015 r.)

artykuł nr 5

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (23 marca 2015 r.)