artykuł nr 1

LINK do Miejscowego Planu Zagospodarowania...

LINK do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego