artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 02...

w sprawie wydania decyzji nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN-15kV i nN-0,4 kV na części działek nr ewid. 612, 127/4, 801/3, 931/5, 930/2 położonych w gminie Łubnice
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE