artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 19.08.2016 r. dotyczące wydania decyzji Nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Dzietrzkowice ul. K. Świerczewskiego na części działek nr ewid. 1, 127/3, 215/2, 132/2, 281, 21/4, 260, 19/4, 243, 238, 236/3, 16, 3, 2, 249/1 (obręb Dzierzkowice) położonych w gminie Łubnice

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Dzietrzkowice, ul.K. Świerczewskiego na części działek nr ewid. 1, 127/3, 215/2, 132/2, 281, 21/4, 260, 19/4, 243, 238, 236/3, 16, 3, 2, 249/1 (Obręb Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice

artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczące wydania decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 1321, 1272/1, 1271/1 (obręb Wójcin) położonych w gminie Łubnice