artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2017 (24.03.2017r.)

artykuł nr 2

w sprawie dostosowania publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Łubnice (24.03.2017r.)

artykuł nr 3

w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice (24.03.2017r.)

artykuł nr 4

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach (24.03.2017r.)

artykuł nr 5

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice 2 2017 roku (24.03.2017r.)