artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 22.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1887, 1892/1 (obręb Ludwinów) położonych w gminie Łubnice

artykuł nr 2

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.11.2017 r.

artykuł nr 3

Obwieszczenia Wójta Gminy Łubnice z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji znak: 6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji napowietrznej 15/0,4kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice

artykuł nr 4

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji znak: 6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji napowietrznej 15/0,4kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice

artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji napowietrznej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem na działkach nr ewid. 1428/1, 1509, 1510/1, 1373, 1317, 1264, 1214/1 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice